حذف دفاتر اسناد سنتی در ۴۳۰ اداره ثبت اسناد (تاریخ خبر: ۹۵/۴/۲)

تویسرکانی از حذف دفاتر اسناد سنتی در ۴۳۰ اداره ثبت اسناد خبر داد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اصلاح فرآیندها پیشگام است.
احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه در مراسم رونمایی از دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی کشور ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و روح بلند شهدای قوه قضائیه ( آیت …