تمام خدمات ارتباطی قوه قضائیه با مردم الکترونیکی خواهد شد.(تاریخ خبر:۹۵/۴/۵)

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه کرمان گفت: تمام خدمات ارتباطی قوه قضائیه با مردم الکترونیکی خواهد شد.

 وی افزود:سلامت دستگاه قضائی امر بسیار مهمی است واقدامات موثری در زمینه سالم سازی وجذب نیروهای مومن ومتعد در قوه قضائیه صورت پذ…