پیدا و پنهان شلیک عوامل انتظامی/شرایط استفاده از زور و سلاح گرم توسط پلیس (۹۵/۴/۷)

موضوع استفاده از اسلحه در حین ماموریت از موارد پیچیده ای است که عدم اشراف به آن می تواند موجب صدرو حکم قصاص یا ضابط قضائی شود.
هر از چند گاهی خبر شلیک گلوله پلیس و نقش بر زمین شدن فرد متواری که در حین تعقیب و گریز به ایست های پلیس بی توجه بوده،در لابه لای صفحه حوادث روزنامه ها جا خوش می کند،اساسا ص…