کمبود منابع مالی و نیروی انسانی دو مشکل اصلی دستگاه قضا(تاریخ خبر:۹۵/۴/۸)

نمایندگان حقوقدان‌ مجلس شورای اسلامی در تشریح مشکلات قوه قضاییه، کمبود منابع مالی و نیروی انسانی را دو مشکل اساسی این قوه دانستند و بر ضرورت همکاری دولت و مجلس برای حل مشکلات سیستم قضائی کشور تاکید کردند.

‎در حالی‌که مسئولان قضایی همواره بر کمبود نیروی انسانی، مکانی و همچنین کمبود منابع مالی به ع…