قانون اساسی را نباید با قوانین عادی محدود کرد

یک حقوقدان با اشاره به اهمیت قانون اساسی در همه کشور‌ها تاکید کرد که نباید با وضع قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد.نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در یک تعبیر ساده از قانون اساسی به عنوان ویترین دولت‌ها یاد می‌کنند؛ زیرا بهترین موضوعات در آنجا گنجانده می‌شود.

قانون اساسی به عنوان یک میثاق و تعهد بین مردم و دولت است. وی با بیان اینکه می‌توان روی تک تک اصول قانون اساسی بحث کرد، گفت: قانون اساسی یک قانون اعلامی‌است نه قانون اجرایی؛ یعنی راه را نشان می‌دهد و قوانین عادی منبعث از قانون اساسی هستند و نباید مغایر با آن باشند. به همین اعتبار، یکی از مواردی که شورای نگهبان می‌تواند قانونی را تایید نکند،‌ مغایر بودن آن با قانون اساسی است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی یک میثاق است، اما در اکثر کشورها به تفسیر دولت‌ها اجرا می‌شود‌، گفت: قانون اساسی ما یک قانون جوان است و ۳۵ سال بیشتر از عمر آن نگذشته است، اما اصولی دارد که ظرف این مدت بر زمین مانده است به طوری که یا اصلا اجرا نشده است یا با قوانین عادی مانع اجرای آن شده‌ایم. احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی،‌ جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه عمومی‌و به طور علنی رسیدگی شوند. قانون عادی بخش سیاسی که بعد از ۳۵ سال هنوز نوشته نشده است، به همین جهت یک قانون متروک است و ما امروز نمی‌دانیم سیاست چیست، فعال سیاسی کیست، کدام از بخش سیاست ایراد دارد و کدام بخش از آن ایراد ندارد.

کلید واژه : قانون اساسی – جرایم – مطبوعات

روز نامه حمایت  ۱۰/۹/۹۲