مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تنها مختص کشور ما نیست

مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تنها مختص کشور ما نیست/ قانون‌گذار مجازات‌های سخت دیگری را هم مورد نظر قرار دهد

عدالت‌خواه با اشاره به وجود مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در برخی کشورها گفت: کشورهای اروپایی مدیون ما هستند که نمی‌گذاریم مواد مخدر به کشورهای آن‌ها ترانزیت شود.

محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به لزوم برخود جدی با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: موضوع برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر که به صورت عمده دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند و جوانان کشور را به انحراف و تباهی سوق می‌دهند و به عنوان سوداگران مرگ شناخته می‌شوند، بسیار مهم و جدی است.

وی گفت: اگر همین مجازات‌های اعدام و بازدارنده نبود اکنون وضعیت جامعه ما خیلی اسفناک می‌شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: قطعا اگر مجازات اعدام قاچاقچیان که در خیلی از کشورهای دیگر مثل چین نیز وجود دارد، اعمال نمی‌شد اکنون جامعه دچار وضعیت بسیار بدی بود.

عدالت خواه ادامه داد: متاسفانه کشور ما علاوه بر هدف بودن به عنوان مقصد مواد مخدر، محل ترانزیت برای انتقال مواد مخدر به مقصد کشورهای اروپایی هم است. در حال حاضر کشورهای اروپایی مدیون جمهوری اسلامی ایران هستند که در اینجا نیروهای خود را به عنوان سپر قرار داده اند و با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه می‌کنند و دنیا هم باید در مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کند. بنابراین اگر این مجازات‌ها حذف شود وضعیت ما در موضوع مواد مخدر خیلی اسفناک خواهد شد.

وی افزود: باید برای قاچاقچیان عمده این مجازات را داشته باشیم و علاوه بر آن باید مجازات‌های جایگزین را هم شناسایی کرده و از آن بهره ببریم.

این مقام قضایی عنوان کرد: چه بسا نیاز داشته باشیم مجازات‌های سختی غیر از اعدام اعمال کنیم. قانون‌گذار باید مجازات‌های سخت دیگری را هم برای قاچاقچیان مواد مخدر در نظر بگیرد. یعنی نوع زندان افراد قاچاقچی با افراد دیگری که مثلا یک نزاع ساده داشته اند باید متفاوت باشد.

رئیس کل دادگستری دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: باید نوع حبس و مجازات‌های حبس قاچاقچیان مواد مخدر با افراد دیگر متفاوت باشد. قانونگذار باید به سمتی برود که مجازات‌های حبس توأم با اشتغال وکار را برای این قاچاقچیان درنظر بگیرد. مجازات‌هایی سخت و شدید که هزینه‌های ارتکاب اینگونه جرائم را سنگین کند.

وی افزود: نباید قاچاقچی این تصویر را به ذهن خود راه دهد که مواد مخدری را قاچاق می‌کند و نهایتاَ چند سالی را در زندان به راحتی سپری کرده و بعد از آن آزاد می‌شود.

عدالت خواه تاکید کرد: لذا باید با این افراد بسیار سخت برخورد کرد و در همان زندان‌هایی که حضور دارند با برنامه ریزی دقیق مشغول به کار شده و از درآمد همان اشتغال هزینه‌های خانواده‌های آنان را تامین کرد.

وی توضیح داد: زندان سخت توأم با کار در مکان‌های سخت راه حلی است که باید به آن توجه کرد وافراد قاچاقچی مواد مخدر بدانند که اگر مستحق اعدام نباشند مجازات طولانی مدت حبس همراه با کار برای آنها وجود دارد، باید با این افراد سخت برخورد کرد.