مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی

مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور: ملکی،اراضی و املاک وکالت در طرح و دفاع از کلیه دعاوی ملکی،اراضی و املاک از جمله: کلیه دعاوی ناشی از خرید،فروش و اجاره املاک، از قبیل: الزام به تنظیم سند رسمی الزام به اخذ پایان کار و […]

مشاوره حقوقی وکالت تخصصی

توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور:

ملکی،اراضی و املاک

وکالت در طرح و دفاع از کلیه دعاوی ملکی،اراضی و املاک از جمله:کلیه دعاوی ناشی از خرید،فروش و اجاره املاک، از قبیل:الزام به تنظیم سند رسمیالزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکیالزام به تنظیم سند رسمی اجارهتخلیه املاک تجاری و مسکونیمطالبه سرقفلیو…کلیه دعاوی راجع به تصرفات غیرقانونی املاک از قبیل:خلع یدرفع تصرف عدوانیرفع مزاحمت و رفع ممانعت از حقو …کلیه دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع از قبیل :افراز ملک مشاعدستور فروش ملک مشاعتقسیم و تفکیک ملک مشاعو …کلیه پرونده های ملکی اراضی توسط کارگروهی از وکلای پایه یک دادگستری، با تجربه و متخصص در امور ملکی و البته با حق الوکاله متعارف بررسی و پیگیری می گردد. 

شماره تماس:


همراه مؤسسه:

۵۳ ۳۰ ۴۳۰ ۰۹۱۱

تلفن مؤسسه:

۶۱ ۱۵ ۲۶ ۳۳ – ۰۱۳


جهت کسب اطلاعات بیشتر روی هریک از موضوعات ذیل کلیک نمایید.


وکالت.وکیل دعاوی اموال غیر منقول در رشت-گیلانوکالت.وکیل خلع ید در رشت-گیلانوکالت.وکیل دعوی تصرف عدوانی در رشت-گیلانوکالت.وکیل مزاحمت از حق در رشت-گیلانوکالت.وکیل ممانعت از حق در رشت-گیلانوکالت.وکیل افراز املاک مشاع در رشت-گیلانوکالت.وکیل تقسیم املاک مشاع در رشت-گیلانوکالت.وکیل تفکیک املاک مشاع در رشت-گیلانوکالت.وکیل تحدید حدود اراضی در رشت-گیلانوکالت.وکیل ابطال مبایعه نامه در رشت – گیلان