مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی

مشاوره حقوقی– وکالت تخصصی توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور: خانواده وکالت در طرح و دفاع از کلیه دعاوی خانواده از جمله: مهریه توقیف اموال  / اعسار/ درخواست تقسیط و…                                                             طلاق طلاق از سوی زوج/ طلاق از سوی زوجه/ طلاق توافقی و … تمکین حکم عدم تمکین/ […]

مشاوره حقوقی وکالت تخصصیتوسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور:

خانواده

وکالت در طرح و دفاع از کلیه دعاوی خانواده از جمله:

مهریه

توقیف اموال  / اعسار/ درخواست تقسیط و…                                                            

طلاق

طلاق از سوی زوج/ طلاق از سوی زوجه/ طلاق توافقی و …

تمکین

حکم عدم تمکین/ تمکین عام/ تمکین خاص و …

نفقه

نفقه زوجه/ نفقه فرزند

حضانتاثبات عدم صلاحیت و سلب حضانت/ تعیین قرار ملاقات فرزند

ازدواج موقت

اثبات زوجیت

اجازه ازدواج مجدد

فسخ نکاح

تغییر جنسیت

اخذ حکم رشد

و سایر دعاوی خانواده

کلیه پرونده های مربوط به امور و موضوعات خانواده توسط وکیل و وکلای حاذق،با تجربه و متخصص در امور خانواده انجام می گردد.


 

 

شماره تماس:


همراه مؤسسه:

۵۳ ۳۰ ۴۳۰ ۰۹۱۱

تلفن مؤسسه:

۶۱ ۱۵ ۲۶ ۳۳ – ۰۱۳

 ** جهت کسب اطلاعات بیشتر روی هریک از موضوعات ذیل کلیک نمایید**

وکالت.وکیل مهریه در رشت-گیلانوکالت.وکیل طلاق در رشت-گیلانوکالت.وکیل طلاق توافقی در رشت-گیلانوکالت.وکیل دعوی عدم تمکین در رشت-گیلانوکالت.وکیل نفقه در رشت-گیلانوکالت.وکیل حضانت در رشت-گیلان


وکالت.وکیل امور حقوقی مربوط به تغییر جنسیت در رشت-گیلان

وکالت.وکیل تقسیط مهریه در رشت-گیلان

وکالت وکیل دادخواست اعسار از پرداخت مهریه در رشت – گیلان

وکالت وکیل تعدیل (کاهش) اقساط مهریه در رشت – گیلان