مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی

مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور: کیفری وکالت در طرح و دفاع در امور کیفری،جرایم و مجازاتها از جمله: ·       کلاهبرداری ·       در حکم کلاهبرداری ·       فروش مال غیر ·       سرقت ·       خیانت در امانت ·       جعل […]

مشاوره حقوقی وکالت تخصصی

توسط تیم متخصص و مجرب از وکلای حرفه ای و با تجربه درامور:

کیفری

وکالت در طرح و دفاع در امور کیفری،جرایم و مجازاتها از جمله:

·       کلاهبرداری

·       در حکم کلاهبرداری

·       فروش مال غیر

·       سرقت

·       خیانت در امانت

·       جعل

·       استفاده از سند مجعول

·       تحصیل مال غیر

·       نشر اکاذب

·       توهین و افترا

·       و …

کلیه پرونده های مربوط به امور کیفری،جرایم و مجازات ها توسط گروه وکلای حاذق،حرفه ای،با تجربه و متخصص در امور صرفا کیفری بررسی و پیگیری می گردد.                

 

شماره تماس:


همراه مؤسسه:

۵۳ ۳۰ ۴۳۰ ۰۹۱۱

تلفن مؤسسه:

۶۱ ۱۵ ۲۶ ۳۳ – ۰۱۳

**جهت کسب اطلاعات بیشتر روی هریک از موضوعات ذیل کلیک نمایید**

وکالت،وکیل جرم کلاهبرداری در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم در حکم کلاهبرداری در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم فروش مال غیر در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم سرقت در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم خیانت در امانت در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم جعل در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم استفاده از سند مجعول در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم تحصیل مال غیر در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرایم مواد مخدر در رشت – گیلان

وکالت،وکیل جرم نشر اکاذب در رشت گیلان

وکالت،وکیل جرم توهین و افتراء در رشت گیلان