جدول برنامه زمانی آزمون های سال ۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور

 جدول برنامه زمانی آزمون های سال ۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور

نام آزمون

ثبت‌نام

برگزاری آزمون

از

تا

 دکتری Ph.D

سه‌شنبه ۹۵/۹/۱۶

دوشنبه۹۵/۹/۲۲

جمعه ۹۵/۱۲/۶

کارشناسی ارشد

چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱

سه‌شنبه ۹۵/۱۰/۷

پنج‌شنبه ۹۶/۲/۷

و جمعه ۹۶/۲/۸

سراسری

سه‌شنبه ۹۵/۱۱/۱۹

پنج‌شنبه ۹۵/۱۱۲۸

پنج‌شنبه ۹۶/۴/۱۵

و جمعه ۹۶/۴/۱۶

فنی و حرفه‌ای کاردانی نظام جدید

یکشنبه ۹۶/۲/۲۷ ثبت‌نام و انتخاب رشته

یکشنبه ۹۶/۲/۳۱

جمعه ۹۶/۵/۱۳

کارشناسی ناپیوسته

یکشنبه ۹۶/۳/۷ ثبت‌نام و انتخاب رشته

شنبه ۹۶/۳/۱۳

جمعه ۹۶/۵/۱۳