بیانیه بیست و هفتمین همایش هیأت عمومی اسکودا

بیانیه بیست و هفتمین همایش هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اعلام شد
نگرانی اتحادیه از جذب بی رویه افراد به دانشکده های بی شمار حقوق در کشور

بیست و هفتمین همایش هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵ با میزبانی کانون البرز در شهر ساوجبلاغ برگزار شد.

هیأت عمومی ضمن بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بندهای دستور، موارد آتی را اعلام کرد:

۱. اتحادیه توجه قوه محترم مقننه را، که اینک به بررسی لایحه جامع وکالت مشغول است، به لزوم رعایت کلی ضوابط بین المللی حاکم بر وکالت که در اسناد بین المللی مضبوط است جلب می کند

۲. اتحادیه نگرانی خود را از وضعیت حق دفاع برخی متهمان به لحاظ نحوه تنظیم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر عملا به نفی حق دفاع اینگونه متهمان در مرحله بازپرسی منجر شده است؛ ابراز می کند و از قوه محترم مقننه می خواهد به اصلاح تبصره مذکور اقدام فرمایند.

۳. اتحادیه دل مشغولی خود را از جذب بی رویه افراد به دانشکده های بیشمار حقوق در سراسر کشور که از یک سو به افزایش شمار فارغ التحصیلان بیکار حقوق و از سوی دیگر به تنزل سطح آگاهی های حقوقی دانش آموختگان این دانشکده ها منجر شده است اعلام می نماید.

۴. اتحادیه کماکان خواهان تغییر نحوه برخورد با وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و قضایی است و هرنوع رفتار دور از نزاکت و ضوابط اخلاقی را از جانب هر کس که باشد با وکلای دادگستری محکوم می کند.

اتحادیه ضمن سپاسگزاری از کانون وکلای البرز اعلام می کند هیأت عمومی بعدی در اردیبهشت ماه ۹۶ در تهران با میزبانی کانون مرکز برگزار خواهد شد.

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)