سنجش شخصیت مجدد داوطلبان تصدی منصب قضا

با ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه سنجش شخصیت؛
مصاحبه های سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تجدید می شود

مرکزآموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه از برگزاری مصاحبه های مجدد برای سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضا خبر داد.

اولین مرحله از مصاحبه های مجدد درخصوص سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضا تا پایان هفته جاری برگزار می شود.

متن اطلاعیه مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح ذیر است:

 به اطلاع کلیه داوطلبانی که در مرحله سنجش شخصیت امتیاز لازم را کسب نکرده اند می رساند ؛ با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه سنجش شخصیت، تا پایان هفته جاری اولین مرحله از مصاحبه های مجدد برگزار خواهد شد.

همچنین داوطلبانی که به نتیجه مصاحبه اولیه اعتراض دارند ؛ می توانند از طریق شماره تلفن نمابر  88199517 اعتراض خود را به اداره سنجش شخصیت ارائه نمایند.