معافیت برای مشمولان غایب دارای فرزند معلول ذهنی

مشمولان غایبی که فرزندی با معلولیت ذهنی و ناتوان کننده دارند از خدمت سربازی معاف می شوند
نوع معلولیت و شدت آن را سازمان بهزیستی تأیید می کند

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎجا، از معافیت مشمولان غایبی خبر داد که فرزندی با معلولیت ذهنی و ناتوان کننده دارند.

سرهنگ نجف حمیدزاده گفت: پیرو هماهنگی های صورت گرفته با ستاد کل نیروهای مسلح و به منظور حمایت بیشتر از معلولان و خانواده های آنان ،این امکان فراهم شده تا مشمولان دارای فرزند معلول ذهنی و ناتوان کننده که به هردلیلی غیبت کرده و وضعیت خدمتی خود را مشخص نکرده اند نیز بتوانند برای معافیت از خدمت سربازی اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه این مساعدت تنها شامل معلولیت های ذهنی و ناتوان کننده می باشد، افزود: نوع معلولیت و شدت آن می بایست توسط سازمان بهزیستی تأیید شده و پس از ثبت درخواست معافیت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، با ارسال دعوتنامه از سوی وظیفه عمومی برای مشمول، پرونده در شورای پزشکی رده های وظیفه عمومی نیز بررسی می شود و درصورت تأیید معلولیت، پرونده در سیر مراحل رسیدگی و صدور کارت معافیت قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول بیان داشت : شرط اصلی برای تأیید کلیه معافیت های مربوط به معلولان در سازمان بهزیستی، مراقبت از آنان در کانون خانواده است که این امر منطبق با روح قوانین و اصل توانمندسازی خانواده ها برای حمایت و نگهداری معلولان است.

گفتنی است، شرط اصلی برای استفاده از انواع معافیت ها، نداشتن غیبت است، اما استفاده از این معافیت برای مشمولان غایب، نیز امکان پذیر می باشد.