نتایج آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۳۹۵ اعلام شد

نتایج آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۳۹۵ اعلام شد

کارنامۀ شرکت کنندگان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۹۵، در پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  sanjesh.org    منتشر شد.

برای ورود به سیستم کارنامه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۹۵ کلیک کنید.

گفتنی است آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵، روز جمعه ۱۴ آبان سال جاری در ۱۱ شهر کشور برگزار شد.