رأی وحدت رویه شماره۷۶۳

رأی شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جهت مشاهده رأی شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

اینجا را کلیک نمایید.