نظریه های مشورتی – ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵
شماره پرونده ۸۴۷ ـ۱/۱۲۷ ـ ۹۴

جهت مشاهده متن نظریه مشورتی اینجا کلیک کنید