امکان ثبت دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی از امروز در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت      می شوند

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از امکان‌پذیر شدن ثبت دادخواست‌های تجدیدنظر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

سیامک رفعتی از پیگیری دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی در دفاتر الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: با توجه به نصب دستگاه‌های کارت خوان جدید در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت دادخواست‌های تجدیدنظرخواهی از امروز(چهارشنبه ۱۱ اسفندماه ۹۵) در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی سراسر کشور قابل طرح و پیگیری است.