کتاب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به چاپ رسید

جلد سوم آرای جزایی و حقوقی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عالی کشور، به کوشش معاونت امور هیات عمومی دیوان عالی کشور جلد سوم آراء جزایی و حقوقی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به چاپ رسید.

این مجلد که مشتمل بر ۱۱۶ صفحه و دو فصل جزایی و حقوقی است، شامل مشروح ۲۹ رأی جزایی و ۷ رأی حقوقی است که از رأی شماره ۷۱۰ الی ۷۵۶ در کتاب منتشر شده است و آراء سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ را در خود گنجانده است.

این کتاب به سفارش اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور توسط شرکت چاپ و انتشارات اوقاف به چاپ رسیده است و لازم به ذکر است که انتشار این کتب در کشور بی سابقه بوده‌است.