بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور

بخشنامۀ جدید نحوه عملکرد شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر صادر شد

معاون قضایی دیوان عالی کشور بخشنامه ای را درباره نگهداری مواد مخدر مکشوفه جهت بررسی صادر کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت الاسلام حسین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد مخدر به رؤسای دادگستری کل استانها، بخشنامه دیگری را به شرح ذیل صادر کرد:

روسای محترم کل دادگستری استانها

 با سلام وتحیت

پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ به استحضار می‌رساند:

اولاً: موضوع نامه فوق الذکر صرفاً در محدوده انواع مواد مخدرو روان گردان موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و مشمول مواد شیمیایی و پیش سازها که مسئله اشتعال و خطرات ایمنی حاصل از نگهداری آنها مطرح است نمی‌باشد.

ثانیاً: با توجه به اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نگهداری مواد مخدر مکشوفه از متهمان مشکلاتی به وجود آمده؛ لذا جهت رفع مشکلات اعلامی و همچنین دسترسی به مواد جهت انجام آزمایشات مجدد حسب تقاضای شعب رسیدگی کننده به موضوع اعم از محاکم و دیوان عالی کشور شایسته است اعلام فرمایید همکاران محترم قضایی نمونه مواد مخدر و روان گردان مکشوفه به میزانی که قابل آزمایش مجدد باشد، نگهداری نمایند.

حسین مختاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور