پیام تسلیت مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت در پی حادثه دلخراش در معدن گلستان

پیام تسلیت مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت

قیمت کار و جان کارگران معدن چه قدر است؟

آیا حقوق و حق بیمه وبازنشستگی آنان متناسب با سختی کارشان است؟

آیا مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران شرایطی فراهم شده که بتواند سختی های این شغل پر مخاطره را جبران کند؟

باید گفت:

افسوس و صد افسوس خیر!!

جان باختن عده ای از کارگران زحمت کش و بی نام و نشان معدن در استان گلستان را به عموم هموطنان و خصوصاً خانواده های محترم داغدارشان تسلیت میگوییم.

غفران و رحمت الهی نصیب آنان باد

مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت