نامه ارسالی توسط ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گیلان

نامه ارسالی توسط ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گیلان به ریاست محترم دادگستری استان گیلان در خصوص فعالیت موسسات حقوقی