تاثیر استقلال کانون وکلا بر افکار عمومی جامعه

همانگونه که استقلال قوه‌قضاییه زیربنای حمایت از آزادی‌های بنیادین درهر سیستم قضایی است، یکی از نمادهای جامعه آزاد نیز در استقلال بی‌قید و شرط کانون‌های وکلا متبلور می‌شود. لذا ستون اصلی حمایت از حقوق شهروندی که شعار رئیس‌جمهور محترم نیز بود، استقلال سیستم حقوقی‌است.

کارکرد صحیح دستگاه قضایی در زمینه اعمال حاکمیت قانون و در تفسیر قواعد و اصول حقوقی برآمده از مواد قانونی در گرو تعامل با وکلا است. وکیل مستقل نماینده افرادی است که جهت تظلم خواهی دست به دامان دستگاه قضا شده‌اند و اطمینان وی در خصوص رعایت حقوق و آزادی‌های موکلینش، منجر به اطمینان و اعتماد افکار عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد شد. این امر خطیر زمانی برای افراد جامعه محقق و اثبات می‌شود که وکیل نماینده واقعی موکل بوده و این مهم خود در گرو استقلال بی‌خدشه وی خواهد بود به‌نحوی که هیچ گرایشی به دستگاه قضایی نداشته و انجام وظایفش تحت نظارت دستگاه‌های دیگر نیز نباشد؛ که اگر چنین باشد، دیگر هیچ تمایزی میان قاضی که ضامن حفظ حقوق افراد و وکیل که مؤید صحت این روند است، نخواهد بود. افکار عمومی جامعه هنگامی بر عملکرد دستگاه قضایی صحه خواهند گذاشت که نهاد مستقلی این عملکرد را مورد تایید قرار دهد و این نهاد در کشورهای دموکراتیک و البته در جمهوری اسلامی ایران در کانون‌های وکلا تبلور یافته است و کشورهایی که به روند تضمین حقوق بنیادین افراد جامعه اعتقاد چندانی ندارند، همواره درصدد کنترل و نظارت بر کانون‌های وکلا و وکلای عضو آن بوده‌اند. بدیهی است که کانون وکلای مستقل یکی از مصادیق رعایت حقوق بشر در یک کشور بوده و حضور وکیل مستقل در دادگستری، تأییدی بر رعایت دادرسی عادلانه خواهد بود.

منبع : روزنامه قانون | ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳