موفقیتی دیگر در مسابقات جام خزر

کسب رتبه اول در مسابقات جام خزر توسط جناب آقای سعید عابدیان

جناب آقای سعید عابدیان در شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر که از تاریخ ۸ لغایت ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به میزبانی منطقه آزاد انزلی در ایران برگزار شده بود،شرکت نموده و به مقام اول ۲۱۵۰ دست یافتند.