لایحه اعتراضیه ( اصالت مبایعه نامه )

« لایحه اعتراضیه » ریاست محترم دادگاه های عمومی کلانشهر رشت سلامٌ علیکم ؛ احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از خانم **** نسبت به قرار نهایی دادسرا به شماره ۹۶۰۹۹**** مورخ */*/۱۳۹۶ صادره از شعبه * بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت دائر بر صدور قرار منع تعقیب اعلام و تقاضای […]

« لایحه اعتراضیه »

ریاست محترم دادگاه های عمومی کلانشهر رشت

سلامٌ علیکم ؛

احتراماً بدین وسیله اینجانب سعید عابدیان به وکالت از خانم **** نسبت به قرار نهایی دادسرا به شماره ۹۶۰۹۹**** مورخ */*/۱۳۹۶ صادره از شعبه * بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت دائر بر صدور قرار منع تعقیب اعلام و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده و دلایل ابرازی را دارد .

۱- بدواً در خصوص پرونده ما نحن فیه معروض است قرائن و دلایل متعددی وجود دارند که دلالت بر صحت ادعای موکل مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله وجود دارد که با کمال تعجب بازپرس محترم پرونده نسبت به رسیدگی به آنها اقدامات لازم را مبذول نداشته اند ، توضیحاً آنکه با دقت در دادنامه شماره ۱۳۹۵۰۰*****۰۲ مورخ */*/۱۳۹۵ صادره از شعبه *تعزیرات حکومتی رشت که با شکایت موکل علیه متشاکی مطرح گردیده است ، متشاکی به جهت عدم رعایت مقررات صنفی ( عدم ارائه مبایعه نامه پس از تنظیم سند ) محکوم به پرداخت دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی شده است که همین امر قرینه ای بر صحت ادعای موکل است .

ریاست محترم دادگاه آنچه توجه به آن واجد اهمیت است آنکه شخص عاقل و متعارف بی جهت جرمی را به دیگری نسبت نمی دهد و آنچه در ما نحن فیه اتفاق افتاده است متأسفانه رویه معمول مشاورین املاک است که به بهانه اخذ کد رهگیری مبایعه نامه را نزد خود نگاه می دارند و اینچنین بعضاً باعث تضییع حقوق مردم می شوند .

۲- ریاست محترم دادگاه ؛

موضوعی که به وضوح اعتبار دادنامه اصداری را به نوعی مخدوش می سازد ، عدم رسیدگی به دلایل مشخص در  پرونده است . توضیح اینکه در ذیل مبایعه نامه استنادی موکل ، شهودی ذیل مبایعه نامه را امضاء نمودند که بنا بر اصل نامبردگان آگاه از کمیت و کیفیت موضوع معامله هستند ولی مع الأسف در رسیدگی مقدماتی به این پرونده و در مرحله بازپرسی هیچگاه شهود مبایعه نامه که در زمره دلایل استنادی هستند ، به شعبه احضار نشده و مورد تحقیق قرار نگرفتند و در این خصوص این سوال مطرح است که آیا رسیدگی دقیق به تمامی دلایل نباید صورت گیرد ؟ در این خصوص اکیداً از دادگاه محترم تقاضای احضار شهود جهت استماع اظهارات آنان حداقل امکان طرح دعاوی دیگر مورد استدعا است. در این خصوص شایان ذکر است آقای ** به عنوان احدی از شهود در پرونده تعزیرات به صراحت شهادت دادند که نه ۲۰ میلیون تومان را دیده اند و نه مبایعه نامه را . لذا از دادگاه محترم تقاضای بازبینی و رسیدگی مجدد به دلایل را استدعا دارد.

 «  باتشکر و تجدی  مراتب احترام »

                                                                          سعید عابدیان

                                                                          وکیل دادگستری