درباره «گواهی فوت»، «جواز دفن» و «تعیین علت» فوت چه می‌دانید؟

یکی از مسایلی که مورد توجه بسیاری از مردم قرار دارد، مربوط به چگونگی صدور گواهی فوت، جواز دفن و تعیین علت مرگ متوفی است.

یکی از مسایلی که مورد توجه بسیاری از مردم قرار دارد، مربوط به چگونگی صدور گواهی فوت، جواز دفن و تعیین علت مرگ متوفی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مطالبی به شرح ذیل درج می‌شود:

گواهی فوت:

فرم و برگه‌ای که تعیین کننده فوت قطعی یک فرد است؛ این برگه می‌تواند توسط تمام کادر درمانی و پزشکی از جمله ماما، پزشکان عمومی، پزشکان معالج و پزشکان قانونی تکمیل شود. این برگه تنها دال بر فوت متوفی است و به هیچ عنوان مجوزی برای دفن نامبرده محسوب نمی‌شود.

جواز دفن:

فرمی که به موجب آن اجازه دفن فرد فوت شده صادر می‌شود و دفن متوقف شکل قانونی به خود می‌گیرد که با صدور این جواز دفن بلامانع است.

تعیین علت فوت:

تعیین عامل پاتولوژیک اصلی که منجر به فوت یک فرد شده و می‌توان آن را به صورت سلسله علل منتهی شونده به فوت فرد (الف، ب، ج و د) بیان کرد. «الف» علت و غایت نهایی منجر شونده به مرگ و «د» عامل اولیه شروع سلسله علل فوق است.

برچسب ها: گواهی ، فوت ، جواز ، دفن ، دانشنامه ، حقوقی

منبع : باشگاه خبر نگاران | ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳