چهار موردی که زن بر مبنای آنها می‌تواند درخواست طلاق کند

راهکار گرفتن طلاق دختری که عقد محضری شده باشد چیست؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌:

طبق قانون مدنی زن می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:

اول، غیبت شوهر بیش از ۴ سال موضوع ماده ۱۰۲۹

دوم، در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد. موضوع ماده ۱۱۱۹

سوم، خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه. موضوع ماده ۱۱۲۹

چهارم، عسر و حرج زوجه. موضوع ماده۱۱۳۰

****************

وکالت و مشاوره حقوقی امری است فنی تخصصی،آن را به کاردان و وکیل متخصص خود بسپارید.

مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت به شماره ثبت ۲۰۱۷۳ واقع در رشت گیلان با کادری مجرب از وکلا وکیل پایه یک در رشت گیلان،وکیل متخصص در رشتگیلان،وکیل با تجربه در رشت گیلان اعم از وکیل آقا در رشت گیلان،وکیل خانم در رشت گیلان احقاق حقوق حقه افراد را سرلوحه فعالیت خود می داند.