ارائه مشاوره‌هاي حقوقي به مردم در مساجد

ارائه مشاوره‌هاي حقوقي به مردم در مساجد
رييس کل دادگستري بوشهر شناسايي ريشه‌هاي فساد اداري را از جمله اقدام‌‌هايي دانست که با هدف پيشگيري از وقوع جرم در اين استان انجام شده است.  حيدر بحراني در گفت‌وگو با «حمايت» اظهار کرد: در اين راستا پژوهش‌هاي مختلفي با هدف پيشگيري از بروز جرم در اين استان انجام…