ایرادات قانون تجارت هنوز پابرجاست/بلاتکلیفی “قانون تجارت” با گذشت بیش از ۱۰ سال

“محمدعلی اسفنانی” عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت قانون تجارت اظهار داشت: هنوز اتفاق جدیدی بر روی این قانون نیفتاده است. وی ادامه داد: قانون تجارت از شورای نگهبان اعاده شد و ایرادات آن هنوز پا برجاست و اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی است. گفتنی است، قانون تجارت مهمتر…