عاقبت «لايحه جامع وکالت» به کجا مي‌رسد؟

 
 
 
عاقبت «لايحه جامع وکالت» به کجا مي‌رسد؟
«لايحه جامع وکالت» چند وقتي است که خبرآفرين شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهايي بين جامعه وکلا و دستگاه قضايي کشور شده. به نظر شما عاقبت اين لايحه به کجا مي‌رسد؟«لايحه جامع وکالت» چند وقتي است که خبرآفرين شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهايي ب…