شکایت دیوان محاسبات از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رد شد

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از مصوبه معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با موضوع پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را رد کرد.
 به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی با ذکر…