مهمترین نکات حقوقی درباره آپارتمان‌نشینی چیست؟

آپارتمان یک واحد مستقل در یک ساختمان چند طبقه است. اینکه شما از آن برای سکونت استفاده می‌کنید یا در آن کاسبی راه انداخته‌اید در تعریف آن تأثیری ندارد. در صورتی که بیش از سه واحد آپارتمانی در ساختمان باشند باید مجمع عمومی مالکان تشکیل شود. وظیفه مدیر حفظ و اداره ساختمان است و …
آپارتمان یک واحد مس…