گیلان وکالت

مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

۲۳ آبان ۱۳۹۵ 1188
مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی

مصوب جلسه 1395/8/16 هیأت وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره  17079 مورخ 1395/8/1 وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- تصویب کرد:

مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲-، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰/۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصدهزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال تعدیل می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲۷ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(۳۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد .

ماده ۲۸ - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامیکه بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد .

 


منبع : اختبار

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است