گیلان وکالت

چگونه می‌توان علیه کسی که استفاده غیر قانونی از مشاعات کرده است اقدام حقوقی کرد؟

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 698
چگونه می‌توان علیه کسی که استفاده غیر قانونی از مشاعات کرده است اقدام حقوقی کرد؟

چگونه می‌توان علیه کسی که استفاده غیر قانونی از مشاعات کرده است اقدام حقوقی کرد؟ 

اگر مالک آپارتمانی بخشی از قسمت‌های مشترک ساختمان را به این دلیل که جزو قسمت‌های اختصاصی اوست از قسمت‌های مشترک ساختمان جدا کرده و به قسمت اختصاصی خود ملحق کرده باشد، مدیر ساختمان می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی (حقوقی) به این عمل مالک آپارتمان متجاوز اعتراض کند و بعد از بررسی‌های رسمی کارشناسی از طرف دادگاه اگر دادگاه ادعای مدیر را مقرون به صحت بداند چون عمل مالک متجاوز غصب تلقی می‌شود به استناد ماده‌های 36و 311قانون مدنی، می‌توان مالک متجاوز را از این کار منع و او را محکوم به اعاده وضع سابق کرد. (اقدام حقوقی) مثلا در صورتی که عناصرتشکیل دهنده جرم کامل نبود می‌توان همانند ضمانت اجرای ایجاد سر و صدا در قسمت های اختصاصی، با استناد به اصل 40 قانون اساسی‌، ماده 132 قانون مدنی‌، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی بر علیه مزاحم دادخواست حقوقی داد.

منبع : پایگاه آموزشی قوه قضاییه

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است