گیلان وکالت

برخورد ناصحیح با موسیقی خیابانی

۲۶ آبان ۱۳۹۷ 100
برخورد ناصحیح با موسیقی خیابانی

وجاهت قانونی طرح شکایت از سوی جوانان نوازنده در رشت علیه هتاکان

به استناد تصاویر، فیلم های منتشره، گواهی گواهان و جریحه دار شدن احساسات و عواطف مردمی و علی الخصوص با عنایت به ماده 6 از قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 94 که اشعار میدارد:

«هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود» و همچنین با استناد به سایر قوانین مربوطه و  مقررات حقوق شهروندی و رعایت اداب امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای اخلاق اسلامی و سایر مبانی انسانی، جوانان مضروب و مورد هتک حرمت قرار گرفته شده میتوانند علیه فرد خاطی و هتاک اعلام جرم نموده و شکایت کیفری خود را مفتوح نمایند.

محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز( تهران)

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است