گیلان وکالت

آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری؟

2014-04-19 16:41:55 472

ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت  دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.

www.adliran.ir

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است