گیلان وکالت

نحوه محاسبه مهريه عندالمطالبه زوجه قانوني و شرعي كه رابطه زوجيت آنان بواسطه فوت همسر منقطعه شده است ، چگونه خواهد بود ؟

2014-04-30 13:34:53 474

برابر مفاد ماده 1082 قانون مدني و آئين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف قانون الحاق ماده 3 در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود .

نحوه محاسبه : مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل از سال فوت
عدد شاخص در سال وقوع عقد

shorakz.ir

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است