گیلان وکالت

حكم و قرار چه تفاوتي با هم دارند ؟

2014-04-30 13:36:27 558

احكام ممكن است حضوري يا غيابي باشند ليكن قرار غيابي نداريم چون در قانون آن طوريكه حكم را به غيابي و حضوري تقسيم نموده قرار را به حضوري و غيابي تقسيم نكرده است ( مواد 305 ، 306 ، 307 و 308 ق . آ . د .م)

همچنين اعاده دادرسي نسبت به قرار ها جايز نيست و صرفاً نسبت به احكام مي توان تقاضاي اعاده دادرسي كرد .

( ماده 426 ق آ د م ) و حكم هميشه از جانب دادگاه صادر مي شود ولي قرار ممكن است از جانب دادگاه يا مدير دفتر باشد ( ماده 54 و 56 ق آ د م ) چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد حكم در غير اين صورت قرار ناميده مي شود ( ماده 299 ق آ د م )

اگر رأي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار در تجديدنظر خواهي نقض شود ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال مي نمايد و اگر رأي بصورت حكم باشد و در تجديدنظر نقض شود خود رسيدگي ماهوي كرده رأي صادر مي نمايد .

shorakz.ir

برچسب ها :
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است