گیلان وکالت

آب خالصه ()

مقصود از آب و زمين خالصه كه در مواد فوق ذكر شده باشد آب و زميني باشد كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونه‌هايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانه‌ها كار مي‌نمايد شامل نمي‌گردد. (ماده 6 از قانون حق‌الارض و حق‌الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)