گیلان وکالت

آب مصرفي کشاورزي ()

مقدار آبي است كه براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي با رعايت قانون توزيع عادلانه آب به‌ويژه مواد (21) و (26) قانون ياد شده تحويل و به‌عنوان آب كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي ـ مصوب 1379، 28/11/1386، وزراي عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست)