گیلان وکالت

آثار غيرمكتوب ()

آثار غيرمكتوب در اين مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الكترونيك (كتاب‌هاي ‌متني، كتاب‌هاي تصوير ساكن و متحرك، كتاب‌هاي‌گويا و ...)، ب) مواد شفاف (ميكروفرم‌ها، اسلايد و ...)، ج) عكس‌ها، پوسترها و نقشه‌ها. (بخش تعريف از مصوبه واسپاري آثار غيرمكتوب به كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/2/1378، شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي)