گیلان وکالت

آزمايشگاه‌‌هاي کنترل دوپينگ مورد تأييد ()

يعني آزمايشگاه‌هايي كه آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ آنها را تأييد كرده باشد. (ماده 2 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)، 21/7/1388)