گیلان وکالت

آزمون سراسري ()

عبارت است از كليه آزمون‌هايي كه جنبه ملي و همگاني دارند و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌‌گردند از قبيل آزمون ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمون‌هاي سراسري، 8/5/1385 هيئت وزيران)