اخبار

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است

تأثیر معدل دوره کارشناسی بر پذیرش در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد ۹۵

تأثیر معدل دوره کارشناسی بر پذیرش در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد ۹۵

اقدام وزارت علوم برای جلوگیری از مشابهت در متن پایان‌نامه‌ها

اقدام وزارت علوم برای جلوگیری از مشابهت در متن پایان‌نامه‌ها

توضیحات دکتر جلیل مالکی در مورد تهیه طرح اصلاح مقررات وکالت

توضیحات دکتر جلیل مالکی در مورد تهیه طرح اصلاح مقررات وکالت

آغاز ثبت ‌نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (بهمن ۹۵)

آغاز ثبت ‌نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (بهمن ۹۵)

آراء و نظریات قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹

رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹

رأی شماره‌های ۴۹۴ الی ۵۰۸

رأی شماره‌های ۴۹۴ الی ۵۰۸

نظریه‌های مشورتی- اردیبهشت ۱۳۹۵

نظریه‌های مشورتی- اردیبهشت ۱۳۹۵

پیوندها