اخبار

حذف اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر

حذف اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر

ثبت نام با تأخیر پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی ۹۵ دانشگاه آزاد

ثبت نام با تأخیر پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی ۹۵ دانشگاه آزاد

قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ابلاغ شد

قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ابلاغ شد

قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا ابلاغ شد

قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا ابلاغ شد

نظام ثبتی ما گرفتار آسیب جدی شده بود/در حوزه تحصیلات دانشگاهی به امور ثبتی کمتر توجه شده است

نظام ثبتی ما گرفتار آسیب جدی شده بود/در حوزه تحصیلات دانشگاهی به امور ثبتی کمتر توجه شده است

آراء و نظریات قضایی

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان هامصوب ۹۵/۶/۱۷ رییس قوه قضاییه

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان هامصوب ۹۵/۶/۱۷ رییس قوه قضاییه

رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ ،مورخ 95/6/2

رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ ،مورخ 95/6/2

 رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ مورخ 95/5/26

رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ مورخ 95/5/26

رای دیوان عدالت اداری در رد شکایت از ظرفیت تعیین شده برای آزمون وکالت ۹۵

رای دیوان عدالت اداری در رد شکایت از ظرفیت تعیین شده برای آزمون وکالت ۹۵

رأی وحدت رویه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹

رأی وحدت رویه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹

پیوندها