خدمات حقوقی

خدمات حقوقی در گیلان وکالت: مشاوره حقوقی توسط وکیل آقا در رشت-گیلان مشاوره حقوقی توسط وکیل خانم در رشت-گیلان انجام وکالت توسط وکیل آقا در رشت-گیلان انجام وکالت توسط وکیل خانم در رشت-گیلان مشاوره حقوقی حضوری در رشت-گیلان مشاوره حقوقی تلفنی در رشت گیلان وکالت تخصصی در کلیه امور حقوقی وکیفری در رشت-گیلان از جمله: […]

خدمات حقوقی در گیلان وکالت:

مشاوره حقوقی توسط وکیل آقا در رشت-گیلان
مشاوره حقوقی توسط وکیل خانم در رشت-گیلان
انجام وکالت توسط وکیل آقا در رشت-گیلان
انجام وکالت توسط وکیل خانم در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی حضوری در رشت-گیلان
مشاوره حقوقی تلفنی در رشت گیلان

وکالت تخصصی در کلیه امور حقوقی وکیفری در رشت-گیلان از جمله:

مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی
در دعاوی ملکی،املاک و اراضی در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در دعاوی تجاری مانند چک، سفته ، وصول مطالبات در رشت-گیلان
مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در دعاوی خانواده مانند مهریه، طلاق، طلاق توافقی در رشت -گیلان

مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی
در امور کیفری مانند کلاهبرداری، مواد مخدر، انتقال مال غیر…در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی
در ارث، گواهی انحصار وراثت،وصیت،تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در امور حسبی مانند نصب قیم، حکم رشد، حکم حجر در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در امور داوری در رشت-گیلان

تنظیم وکالتنامه، توافقنامه و قرارداد اعم از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای تجاری، قراردادهای ملکی در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی-وکالتی تخصصی در اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی از جمله تامین خواسته، توقیف اموال در رشت-گیلان

تنظیم اوراق قضایی مانند شکوائیه، اظهارنامه، دادخواست در رشت-گیلان

مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ایجاد صلح و سازش در رشت-گیلان

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .