موضع کلی دولت رعایت قانون ،‌ اعمال قانون و حرکت براساس قانون است

مصطفی پورمحمدی (وزير دادگستري) گفت: موضع کلی دولت رعایت قانون،‌ اعمال قانون و حرکت براساس قانون است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر دادگستری در حاشیه نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۹۳ با اشاره به اهمیت رعایت قانون برای دولت گفت: فعالیت موسسات و بنگاه‌های تبلیغی و غیرتبلیغی با…

 

وی با اشاره به اینکه صحبت‌های امروز رئیس جمهور در هیأت دولت تأکید بر این مواضع بوده است، افزود: امیدوارم همه بتوانیم با اجرای قانون و التزام به قانون دغدغه‌هایمان را کاهش دهیم و به آزادی عمل‌مان بیفزاییم و با رعایت حقوق یکدیگر بتوانیم بهتر از حقوق هم دفاع کنیم چون تنها راه‌حل این است.

منبع : ايسنا چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳