وکالت – وکیل چک در رشت،گیلان

وکالت – وکیل چک در رشت،گیلان دعوی چک وکالت – وکیل چک در رشت،گیلان چک سندی است که بر طبق آن صاحب حسابِ بانکی با صدور چک میتواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر از حساب بانکی خود پول برداشت کند. در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک به عنوان نوشته […]

وکالت وکیل چک در رشت،گیلان

دعوی چک

وکالت وکیل چک در رشت،گیلان

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حسابِ بانکی با صدور چک میتواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک به عنوان نوشته ا ی یاد شده است که به موجب آن صادر کننده چک، وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

راههای مختلف شکایت و مطالبه وجه چک

۱.از طریق حقوقی( تنظیم دادخواست)

برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازت حبس خواهد داد ودر باره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چکهای حقوقی وهم چکهای کیفری دادگاه تنهادر صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی انرا تحویل دفتر دادگاه کند.

۲. از طریق کیفری ( تنظیم شکوائیه)

در صورتی که به دلایلی از قبیل مسدود بودن حساب یا کسری موجودی یا اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضاء در بانک، قلم خوردگی و غیره وجه چک وصول نشود دارنده چک می تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکواییه خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. در حقیقت جنبه کیفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات وکلیه هزینه های وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه وکیل و موارد دیگر، بتوان صادر کننده چک را تعقیب کیفری کرد وبا حکم مراجع قضایی تا پرداخت کلیه هزینه ها در بازداشت نگه داشت.

۳.از طریق اجرای ثبت (صدور اجراییه)

راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است طبق ماده (۲) قانون صدور چک «چک در حکم سند لازم الاجرا است» بنابر این برای چک، صدور اجراییه پیش بینی شده است. در این رابطه ابتدا به اداره ثبت محل که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کرده  و پس از خرید تقاضا نامه صدور چک و تکمیل آن با ضمیمه کردن اصل چک وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، فرم تکمیل شده را به دایره اجرا ثبت تحویل داده و رسید دریافت می نمایید . دوایر اجرا ثبت پس از صدور اجراییه آنرا مطابق آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا توسط مامور اجرا به صادر کننده ابلاغ می کنند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، صادر کننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد، دارنده چک می تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول وغیر منقول درخواست توقیف اموال را کرده وپس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.

حتماً تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی. این عبارت فقط در مورد چکهای برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادر کننده چک است. که ما در اینجا تفاوتهای میان این دو را مختصراً توضیح می دهیم.

اغلب مردم گمان می کنند چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده و بی ارزش است در حالی که اینگونه نیست . در چکهای حقوقی فقط صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادر کننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد در نتیجه تنها تفاوت این چکها در تعقیب کیفری صادر کننده آن است. در واقع اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادر کننده) را نیز به زندان انداخت در حالیکه در چک های حقوقی فقط می توان وجه چک را دریافت کرد.

 آیا می دانستید در این موارد چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد.در صورتیکه چک دارای وعده باشد.هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشت از بانک) شکایت نکند.در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.

* صدور قرار تامین خواسته:

یكی از مزایای چك امكان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. تأمین در لغت به معنای ایمن كردن، حفظ كردن، امن كردن و غیره آمده است. تأمین خواسته یكی از تدابیر احتیاطی است كه به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌كند تا طلب خود را وصول نماید.

ماده ۳۱۵ قانون تجارت:

 اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چك باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود

قرار تامین خواسته، با رعایت شرایطی به چك تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌ كه شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حكم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حكم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته در خصوص چك عبارت است از: چك باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، ۱۵ روز از تاریخ سررسید برای چك‌هایی است كه در همان مكانی كه صادر شده است باید پرداخت شود و ۴۵ روز از تاریخ سررسید برای چك‌هایی است كه از یك نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد.

مراجعه به ظهر نویس:

یكی از امتیازات چك حق مراجعه به ظهرنویس است. دارنده چك باید طبق مهلت‌های ماده ۳۱۵ قانون تجارت (۱۵ روز و یا ۴۵ روز) چك را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۴۹ قانون تجارت، ظرف مدت یك ‌سال از تاریخ برگشت چك علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادركننده چك متضامنا مسوول پرداخت كل وجه چك هستند.

* خسارت تاخیر تادیه:

یكی دیگر از امتیازات چك، تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیر كرد در پرداخت آن است. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است كه در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبكار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود. این خسارت در صورتی به چك تعلق می‌گیرد كه اولا چك برگشت شده باشد و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد.

مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چك است نه تاریخ برگشت آن. حال آن كه در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته و برات یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر باعث می‌شود كه خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چك تعلق بگیرد.

دعاوی حقوقی دعاوی چک اموری مهم و تخصصی است،آن را به وکیل دادگستری وکیل چک وکیل چک در رشت گیلان و متخصص آن بسپارید.

مشاوره حقوقی وکالت تخصصی در امور حقوقی چک در رشت گیلان توسط مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت واقع در رشت گیلان با کادری مجرب از وکلا وکیل متخصص،با تجربه در دعاوی حقوقی دعوی چک در رشت گیلان

*تعیین ملاقات با وقت قبلی

*مشاوره حقوقی دارای هزینه می باشد.

*مبلغ حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت می توانید از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:


همراه مؤسسه:

۵۳ ۳۰ ۴۳۰ ۰۹۱۱

تلفن مؤسسه:

۶۱ ۱۵ ۲۶ ۳۳ – ۰۱۳


زمان پاسخگویی به وقت ایران
: روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ عصر الی ۲۱ می باشد.

آدرس: رشت. بلوار معلم. فاز دوم. بالاتر از میدان سرگل.رو به روی بیمه کار آفرین.ساختمان فرهنگ.طبقه اول.واحد ۱

َ