قدر زر , زرگر شناسد/قدر گوهر , گوهری

در فهم و درک مشقتها و دشواریهای حرفه وکالت از سوی مردمان تیز هوش و خردمند و قایل به تفکیک ، تفریق و انتزاع شدن ایشان در شناسایی وکیل -وکلای حقیقی از وکیل نماهای دروغین و خلاف واقع (موسسات حقوقی غیر وکیل) به تامل و تعمق در ضرب المثل ذیل بسنده مینماید.
همانااااااا

قدر زر , زرگر شناسد

قدر گوهر , گو…

قدر زر , زرگر شناسد/قدر گوهر , گوهریReviewed by Edalat on Nov 16Rating:

مردم هوشمند به خوبی قادر خواهند بود وکلای حقیقی و عدالت محور را که حرفه اصلی ایشان همانا وکالت و دفاع بر مبنای دانش حقوقی و واقع بینی می باشد از موسسات حقوقی غیر وکیل (دلالان عنوان وکالت) که به طرح وعده هایی فریبنده و اغواکننده از جمله ارائه  خدمات حقوقی رایگان ، تضمین در پیروزی ،حق الوکاله پس از اخذ نتیجه و امثالهم که به شیوه ای کاملاً دلال مآبانه و فریبکارانه ارائه طریق می نمایند ، باز شناخته و قائل به تفکیکی اصولی و انتزاعی می باشند.

وکیل نماهایی دروغین که از طریق وعده هایی پوشالی و بی اساس پهند و تله ای نامحسوس برای افرادی گرفتار و مستأصل می گسترانند و با طرح تعهد به قابل امکان کردن هر موضوع غیر ممکنی ولو به هر طریق نامتعارف و خلاف مبنای اصول علمی ،صرفا ًدر صدد تأمین منافع مالی و نامشروع خود برمی آیند.

تظاهر کنندگانی به امر وکالت و سودپرستانی که حتی از املاء صحیح کلمات و اصطلاحات رایج حقوقی و وکالتی عاجز و ناتوان می باشند چه رسد به ارائه رهنمود و مشاوره ای علمی توأم با دانش حقوقی و درایت وکالتی.

افرادی دلال مآب که جز به تأمین منافع و سود مالی خود به هیچ چیز دیگری تمرکز و توجه نداشته و ندارند.

وعده دهندگانی کذاب به ارائه  خدمات رایگان تضمینی که البته در بطن و ماهیت هیچ گاه ، رایگان نبوده و تمام سود و منافع نامشروع خود را از طریق همین عبارات فریبنده تأمین می نمایند.

خدعه گرانی که پس از ایصال به اهداف صرفاً مالی خود هرگز خود را موظف به پاسخگویی نخواهند دانست « زیرا در خصوص این سود جویان غیر وکیل که فقط و فقط عنوان ثبت کننده یک موسسه حقوقی موهوم هستند و نه هیچ چیز دیگر و اینکه هیچگاه  وکیل دادگستری نبوده و نمیباشند ، متأسفانه هنوز مرجع و یا نهادی تخصصی از باب رسیدگی به چنین تغابن و فریبی اشکار تشکیل و تعیین نگردیده است. »

نتیجه اینکه متأسفانه عامه گرفتار و ناآگاه از هویت دلال مآبانه چنین موسساتی به ظاهر حقوقی که جذب و ربایش ادعاهای کذب و فریبنده آنان گردیده نه تنها مسائل حقوقی ایشان از مجرای صحیح و قانونی رفع نگردیده است بلکه دچار خسران و آسیب هایی مالی-روانی نیز می گردند.

نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه : همواره در یک حالت متعارف و معمول  یک وکیل حقیقی و واقعی که شدائد و مصیبتهای مسیر وکالت را به جان خریده ، هفت خوان و فیلترهای صعب العبور از انواع آزمونها و مراحل سخت پذیرش در این حرفه مقدس و پر مسئولیت را طی طریق نموده است هرگز و هیچ گاه این دانش و علوم گرانبها و سرشار از اهمیت را به این سادگی و شیوه ای نابخردانه به حراج و تاراج نخواهد گذارد.

در فهم و درک مشقتها و دشواریهای حرفه وکالت از سوی مردمان تیز هوش و خردمند و قایل به تفکیک ، تفریق و انتزاع شدن ایشان در شناسایی وکیل -وکلای حقیقی از وکیل نماهای دروغین و خلاف واقع (موسسات حقوقی غیر وکیل) به تامل و تعمق در ضرب المثل ذیل بسنده مینماید.

همانااااااا

قدر زر , زرگر شناسد

قدر گوهر , گوهری

نگارنده : محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای تهران

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .