برخورد ناصحیح با موسیقی خیابانی

وجاهت قانونی طرح شکایت از سوی جوانان نوازنده در رشت علیه هتاکان

برخورد ناصحیح با موسیقی خیابانیReviewed by Edalat on Nov 17Rating:

به استناد تصاویر، فیلم های منتشره، گواهی گواهان و جریحه دار شدن احساسات و عواطف مردمی و علی الخصوص با عنایت به ماده ۶ از قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۹۴ که اشعار میدارد:

«هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود» و همچنین با استناد به سایر قوانین مربوطه و  مقررات حقوق شهروندی و رعایت اداب امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای اخلاق اسلامی و سایر مبانی انسانی، جوانان مضروب و مورد هتک حرمت قرار گرفته شده میتوانند علیه فرد خاطی و هتاک اعلام جرم نموده و شکایت کیفری خود را مفتوح نمایند.

محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز( تهران)

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .