مرخصی برای زندانیان مناطق سیل زده گلستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان:

زندانیانی که خودشان یا اعضای خانواده شان در آق قلا و گمیشان زندگی میکنند، ۱۰ روز مرخصی می روندتا به خانواده و بستگان خود که در سیل گرفتار شده اند کمک کنند.

سارقان و کسانی که جرائم خشن مرتکب شده اند، نمی توانند از این مرخصی استفاده کنند.