مستمری زوجه متوفی بعد از ازدواج مجدد

🔷ازدواج زوجه دائم متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری وی نمی شود .

🔶زوجه دائم متوفی از حقوق وظيفه یا مستمری وی برخوردارميشود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن بیشترین مستمری ملاک عمل است .

🔷اگر زوجه چند همسر دائم داشته باشد ،حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم میشود .

🔶دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی ،مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمري متوفی نیست .

🔷 فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزند پسر تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد, بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میشوند.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .